IAW Sverige

“We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians” – Nelson Mandela

Välkomna till Israeli Apartheid Week! Möt och inspireras av årets IAW-gäster som lär oss mer om den globala BDS-rörelsen, ger en inblick i palestinsk identitet och motstånd i diasporan och situationen för palestinska flyktingar i israeliska fängelser!

Advertisements